Manteniments Portuaris

A Iteraqua ens hem especialitzat en oferir un servei de manteniment integral per als concessionaris de ports, marines, conjunt d’amarratges, etc. Oferim un servei innovador en aquest camp que no ho és gens en altres tipus d’instal·lacions.

El servei de manteniment pot ser tant per a trens de fondeig, estructures marítimes (dics, molls, pantalans, etc.), com per a instal·lacions hidràuliques. Inclou inspeccions subaquàtiques periòdiques amb la reposició d’aquells elements degradats en uns casos i l’emissió d’informes i valoracions en altres.

Les instal·lacions marítimes rarament s’inspeccionen sense indicis del seu deteriorament, això fa que sovint sigui massa tard i els elements fallin. El servei de manteniment permet detectar les averies abans que es produeixi el col·lapse i, d’aquesta manera evitar mals majors.

Per qualsevol consulta posis en contacte amb nosaltres.

Manteniment de Sistemes d’Amarratge i Fondeig

Els sistemes d’amarratge i fondeig estan confeccionats per elements que pateixen en major o menor mesura la corrosió natural de l’ambient marí. A més, pateixen el desgast normal de la seva utilització.

El trencament d’un element d’amarratge o fondeig pot ocasionar importants pèrdues materials i problemes incomodes amb el propietari de l’amarratge.

El servei de Manteniment de Sistemes d’Amarratge i Fondeig és la eina per evitar aquestes situacions. Consisteix en mantenir el sistema en bon estat de conservació, de manera que sempre estigui en condicions òptimes d’utilització davant de qualsevol imprevist.

  • Inclou inspeccions anuals periòdiques de tot el sistema.
  • Reemplaçament dels elements deteriorats.
  • En cas d’una averia important es posarà en coneixement del concessionari i es farà una valoració de la reparació.
Mant Sistemes 1 

Manteniment d’Infraestructures Portuàries

 

Les infraestructures portuàries pateixen les inclemències del temps i la corrosió propiciada per l’ambient en el que es troben.

Aquestes estructures no solen ser revisades fins que es detecta alguna anomalia des de fora l’aigua. Generalment, quan això es produeix, ja no estem a temps d’una reparació senzilla.

El servei de Manteniment d’Infraestructures Portuàries serveix per a detectar les averies en dics, molls i pantalans abans que siguin irreversibles. Habitualment, el fallo de les estructures marítimes es produeix lentament fins el dia que col·lapsen, això significa que el fallo de les estructures sovint és previsible.

La inspecció periòdica d’aquestes estructures ens permet detectar les averies abans que l’estructura col·lapsi. D’aquesta manera es poden dur a terme petites reparacions i estalviar així els diners que suposaria la reconstrucció de l’estructura i els danys que pugui ocasionar en el seu col·lapse.

  • Inclou inspeccions anuals periòdiques de les estructures objecte del servei.
  • Informe i reportatge gràfic de les zones avariades.
  • Recomanacions de la necessitat de reparació i/o de fer un seguiment detallat.
  • En cas necessari es farà una valoració de la reparació.
Mant Port 1