Treballs Subaquàtics

Un treball subaquàtics es pot definir com aquella activitat orientada a obtenir béns o mitjans que es desenvolupa en condicions hiperbàriques. Amb aquesta definició s’entén que existeixen una gran quantitat de treballs subaquàtics. A Iteraqua tenim experiència en molts d’ells i treballem cada dia per realitzar-los en millors condicions.

Per qualsevol consulta posis en contacte amb nosaltres.

Inspeccions Subaquàtiques

Els nostres professionals estan altament qualificats, disposen d’estudis superiors d’enginyeria i una gran experiència en tot tipus d’inspeccions. Això ens permet realitzar inspeccions d’un alt nivell tècnic i emetre informes i valoracions acurades de l’element inspeccionat. També tenim la capacitat de plantejar i projectar solucions, així com d’executar-les.

Les inspeccions poden ser visuals, fotogràfiques, de vídeo, o mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV) amb gravació simultània de vídeo.

 • Inspeccions portuàries (dics, molls, pantalans, esculleres, sistemes de fondeig, etc.)
 • Inspeccions d’instal·lacions hidràuliques (preses, registres, canals, canonades, dipòsits, emissaris submarins, etc.)
 • Inspeccions de vaixells.

Inspeccions 2

Obra Marítima i Hidràulica

A Iteraqua entenem l’obra com un conjunt d’operacions, que cal executar coordinadament, per arribar a un objectiu. Som conscients de la importància de treballar conjuntament amb altres equips i maquinaria de superfície, per això, estem organitzats de manera que aquesta interacció sigui fluida i eficaç.

 • Perforacions (col·locació d’esperes, testimonis i mostres de formigó, etc.)
 • Retirada i col·locació d’elements (molls, pantalans, rampes de varada, blocs, etc.)
 • Preparació del terreny per a encofrats (enrases, dragatges, etc.)
 • Muntatge i desmuntatge d’encofrats (cimentacions, pilones, molls, encofrats correguts, etc.)
 • Bombaments de formigó submergit amb bombes estàtiques i dinàmiques.
 • Reparacions amb massilles i resines epoxi.
 • Guiatge i suport a maquinaria pesada (Construcció de banquetes, fondeig de calaixos, col·locació visual d’escullera, acròpodes, tetràpodes, etc.)
 • Extensió i col·locació de canonades.
 • Batimetries d’obra i evolució dels treballs.

Obra 2

Obra 3Obra 4

Obra

Sistemes d’Amarratge i Fondeig

Hi ha moltes maneres d’instal·lar sistemes d’amarratge i fondeig, la experiència en aquest camp ens fa conèixer els avantatges i inconvenients de cadascun. D’aquesta manera podem oferir el servei mes idoni a cada client.

 • Col·locació de boies de marcació, balisament i fondeig.
 • Instal·lació de camps de boies.
 • Instal·lació de pantalans flotants amb diferents sistemes d’anclatge.
 • Instal·lació de trens de fondeig i amarraments en ports.

 

Sistemes 2

Sistemes 1 

Altres Serveis

Els serveis que oferim son amplis i variats, no obstant, si nosaltres no tenim la capacitat per dur a terme una determinada feina us podem adreçar a una empresa que la pugui realitzar amb garanties.

 • Reflotaments d’embarcacions, ancles, morts, etc.
 • Recuperació d’elements enfonsats.
 • Recollida de mostres i presa de dades.
 • Neteges del fons en canals i dàrsenes de navegació.