Manteniment d’Infraestructures Portuàries

 

Les infraestructures portuàries pateixen les inclemències del temps i la corrosió propiciada per l’ambient en el que es troben.

Aquestes estructures no solen ser revisades fins que es detecta alguna anomalia des de fora l’aigua. Generalment, quan això es produeix, ja no estem a temps d’una reparació senzilla.

El servei de Manteniment d’Infraestructures Portuàries serveix per a detectar les averies en dics, molls i pantalans abans que siguin irreversibles. Habitualment, el fallo de les estructures marítimes es produeix lentament fins el dia que col·lapsen, això significa que el fallo de les estructures sovint és previsible.

La inspecció periòdica d’aquestes estructures ens permet detectar les averies abans que l’estructura col·lapsi. D’aquesta manera es poden dur a terme petites reparacions i estalviar així els diners que suposaria la reconstrucció de l’estructura i els danys que pugui ocasionar en el seu col·lapse.

  • Inclou inspeccions anuals periòdiques de les estructures objecte del servei.
  • Informe i reportatge gràfic de les zones avariades.
  • Recomanacions de la necessitat de reparació i/o de fer un seguiment detallat.
  • En cas necessari es farà una valoració de la reparació.
Mant Port 1