Manteniment de Sistemes d’Amarratge i Fondeig

Els sistemes d’amarratge i fondeig estan confeccionats per elements que pateixen en major o menor mesura la corrosió natural de l’ambient marí. A més, pateixen el desgast normal de la seva utilització.

El trencament d’un element d’amarratge o fondeig pot ocasionar importants pèrdues materials i problemes incomodes amb el propietari de l’amarratge.

El servei de Manteniment de Sistemes d’Amarratge i Fondeig és la eina per evitar aquestes situacions. Consisteix en mantenir el sistema en bon estat de conservació, de manera que sempre estigui en condicions òptimes d’utilització davant de qualsevol imprevist.

  • Inclou inspeccions anuals periòdiques de tot el sistema.
  • Reemplaçament dels elements deteriorats.
  • En cas d’una averia important es posarà en coneixement del concessionari i es farà una valoració de la reparació.
Mant Sistemes 1