Serveis

Oferim serveis d'enginyeria, treballs subaquàtics i uns novedosos serveis de manteniment. Ens caracteritza el fet que podem oferir des de l'elaboració d'estudis i projectes, l'execució i construcció de les obres, fins i tot duem a terme els treballs subaquàtics.

Aquesta unificació d'activitats permet una millor conjugació de tots els elements que es tradueix en un estalvi de temps, diners i malts de caps per part de l'empresa que ens contracta.

Al mateix temps també treballem de la forma més tradicional, ja sigui elaborant un projecte, com duent a terme un treball subaquàtic concret.

 

Serveis d'Enginyeria

Enginyeria Portuària

Enginyeria Costanera

Enginyeria Marítima

Enginyeria Hidràulica

 

Icona SE 150

Treballs Subaquàtics

Inspeccions

Obra Marítima

Amarratge i Fondeig

Altres Serveis

 

Icona TS 150

Manteniments Portuaris

Amarratge i Fondeig

Estructures Portuàries

 

 

 

Icona MP 150