Altres Serveis

Els serveis que oferim son amplis i variats, no obstant, si nosaltres no tenim la capacitat per dur a terme una determinada feina us podem adreçar a una empresa que la pugui realitzar amb garanties.

  • Reflotaments d’embarcacions, ancles, morts, etc.
  • Recuperació d’elements enfonsats.
  • Recollida de mostres i presa de dades.
  • Neteges del fons en canals i dàrsenes de navegació.