Inspeccions Subaquàtiques

Els nostres professionals estan altament qualificats, disposen d’estudis superiors d’enginyeria i una gran experiència en tot tipus d’inspeccions. Això ens permet realitzar inspeccions d’un alt nivell tècnic i emetre informes i valoracions acurades de l’element inspeccionat. També tenim la capacitat de plantejar i projectar solucions, així com d’executar-les.

Les inspeccions poden ser visuals, fotogràfiques, de vídeo, o mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV) amb gravació simultània de vídeo.

  • Inspeccions portuàries (dics, molls, pantalans, esculleres, sistemes de fondeig, etc.)
  • Inspeccions d’instal·lacions hidràuliques (preses, registres, canals, canonades, dipòsits, emissaris submarins, etc.)
  • Inspeccions de vaixells.

Inspeccions 2