Enginyeria Hidràulica

L’enginyeria hidràulica és molt amplia, a Iteraqua ens hem especialitzat en el cicle de l’aigua d’us domèstic, captació, transport, emmagatzematge, potabilització, distribució, recollida, tractament i evacuació. També elaborem estudis d’inundabilitat i projectes d’endegament de rius i rieres.

 • Projectes d’abastament d’aigua potable
  • Sistemes de captació
  • Canonades o canals de transport
  • Dipòsits d’emmagatzematge
  • Potabilització d’aigües
  • Xarxa de distribució
 • Projectes de sanejament
  • Xarxes de clavegueram
  • Xarxes de pluvials
  • Plantes de depuració d’aigües residuals
  • Disseny i dimensionament d’emissaris submarins
 • Estudis d’inundabilitat
 • Projectes d’endegament de rius i rieres

Eng Hidraulica

 

Eng Hidraulica 2